วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน และ สัดส่วนการใช้พลังงาน    ×


กำหนดการแสดงผล


วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

1.สรรพประสงค์ ราชนิทัต กัลยารัตน์
2.แสงสว่าง อาคารสรรพประสงค์
3.แอร์ อาคารสรรพประสงค์
4.อาคารราชนิทัต
5.อาคารกัลยารัตน์
6.ห้อง server
7.อาคารธีรอนงค์
8.อาคารภัทรนารี
9.อาคารปิ่นผไท

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh)
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

1.สรรพประสงค์ ราชนิทัต กัลยารัตน์
2.แสงสว่าง อาคารสรรพประสงค์
3.แอร์ อาคารสรรพประสงค์
4.อาคารราชนิทัต
5.อาคารกัลยารัตน์
6.ห้อง server
7.อาคารธีรอนงค์
8.อาคารภัทรนารี
9.อาคารปิ่นผไท

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้กำลังไฟฟ้า (kW)
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์