18,960
พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)
79,821.60
ค่าไฟเดือนนี้ (บาท)
976
พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)
4,108.96
ค่าไฟวันนี้ (บาท)
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน กันยายน 2563
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน กันยายน 2563


เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ของสัปดาห์ ย้อนหลัง 30 วัน กันยายน 2563


ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Meter ID Address Name kW Today kWh Time
1 1 Main MDB 948.00 2020-09-21 12:40:06
2 2 Main อาคาร 1 356.00 2020-09-21 12:40:06
3 3 Main อาคาร 2 / 1 124.00 2020-09-21 12:40:06
4 4 Main อาคาร 2 / 2 28.00 2020-09-21 12:40:06
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน
Time at kW Max. Day of Week kW Max. kW Avg.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00