5,797
พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)
24,405.37
ค่าไฟเดือนนี้ (บาท)
266
พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)
1,119.86
ค่าไฟวันนี้ (บาท)
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มีนาคม 2561
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มีนาคม 2561


เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ของสัปดาห์ ย้อนหลัง 30 วัน มีนาคม 2561


ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Meter ID Address Name kW Today kWh Time
1 1 Main MDB 0.00
2 2 Main อาคาร 1 0.00
3 3 Main อาคาร 2 / 1 0.00
4 4 Main อาคาร 2 / 2 0.00
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน
Time at kW Max. Day of Week kW Max. kW Avg.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00