วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน และ สัดส่วนการใช้พลังงาน    ×


กำหนดการแสดงผล


วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

1.Main อาคาร 5
2.Main อาคาร 1
3.Main อาคาร 2
4.อาคาร 3 ชั้น 1 - 2
5.อาคาร 3 ชั้น 1 - 2
6.อาคาร 3 ชั้น 3 - 1
7.อาคาร 3 ชั้น 3 - 2
8.Main อาคาร 4

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh)
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์

กำหนดการแสดงผล

1.Main อาคาร 5
2.Main อาคาร 1
3.Main อาคาร 2
4.อาคาร 3 ชั้น 1 - 2
5.อาคาร 3 ชั้น 1 - 2
6.อาคาร 3 ชั้น 3 - 1
7.อาคาร 3 ชั้น 3 - 2
8.Main อาคาร 4

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้กำลังไฟฟ้า (kW)
กรุณาเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์