247
พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)
1,039.87
ค่าไฟเดือนนี้ (บาท)
3,559
พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)
14,983.39
ค่าไฟวันนี้ (บาท)
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มกราคม 2562
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มกราคม 2562


เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ของสัปดาห์ ย้อนหลัง 30 วัน มกราคม 2562


ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Meter ID Address Name kW Today kWh Time
1 1 Main อาคาร 3,559.00 2019-01-18 21:25:15
2 2 ตึกเอ็มมานูเอล 477.00 2019-01-18 21:25:15
3 3 ตึกปีเตอร์ 690.00 2019-01-18 21:25:15
4 4 ตึกอัลเบิร์ต 557.00 2019-01-18 21:25:15
5 5 ตึกเซราฟิน 478.00 2019-01-18 21:25:15
6 6 ตึกอันโตนิโอ 401.00 2019-01-18 21:25:15
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน
Time at kW Max. Day of Week kW Max. kW Avg.