247
พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)
1,039.87
ค่าไฟเดือนนี้ (บาท)
3,559
พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)
14,983.39
ค่าไฟวันนี้ (บาท)
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ของสัปดาห์ ย้อนหลัง 30 วัน พฤศจิกายน 2561


ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Meter ID Address Name kW Today kWh Time
1 1 Main อาคาร 3,559.00 2018-11-16 19:26:01
2 2 ตึกเอ็มมานูเอล 477.00 2018-11-16 19:26:01
3 3 ตึกปีเตอร์ 690.00 2018-11-16 19:26:01
4 4 ตึกอัลเบิร์ต 557.00 2018-11-16 19:26:01
5 5 ตึกเซราฟิน 478.00 2018-11-16 19:26:01
6 6 ตึกอันโตนิโอ 401.00 2018-11-16 19:26:01
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน
Time at kW Max. Day of Week kW Max. kW Avg.